“If you can see it in your mind, you can hold it in your hand” – Founder & Business Stylist, Loriana Allegrezza.

 

Founder en Business Stylist Loriana Allegrezza richtte na 15 jaar ervaring op vlak van sales, marketing en communicatie, in 2018 E-Volve op. De zaak bloeide al snel tot een onderneming met een tiental Business Stylists.

Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen? First of all door hard werk, haar formule tot succes® én door altijd te denken in mogelijkheden en niet in moeilijkheden. Daar is ze ook erg trots op. 

#ProudToBeABusinessStylist 

Loriana kreeg de titel ‘Stercke vrouw’ en deed haar verhaal tijdens een interview met Sterck Magazine. Wil je meer weten over wie Loriana is, de weg die ze heeft afgelegd en nog zoveel meer? Lees het hier in haar Sterck interview